Verpakkingsoperator EVAP, 5 ploegen – randstad – Leeuwarden

randstad

Functieomschrijving

Ben jij een echte allrounder en wil je meer te wetenkomen over het verpakkingsproces bij FrieslandCampina? Dat is numogelijk! Voor de afdeling EVAP Packaging zoeken we operators diezich willen inzetten voor de productie van verpakkingsmateriaal. Jegaat werken in de 5 ploegen en tekent voor een baan mettoekomstperspectief, gaaf toch?!

wat biedenwij jou

 • Bruto uurloonvan € 16,38 exclusief toelagen
 • Opleidings- enontwikkelingsmogelijkheden
 • Ploegentoeslagvolgensklokurenmatrix
 • Zuivelindustrie
 • Werkenin de 5 ploegen, 6 dagen werken en 4 vrij
 • Baanmet toekomstperspectief

wie benjij

Je hebt een proactievewerkhouding en interesse om nieuwe technologieën/processen te lerenkennen. Verder beschik je over de volgende competenties:resultaatgericht, nauwkeurig, kwaliteits- en veiligheidsgericht enbetrouwbaar.

Maar ook onderstaande aspectenzijn belangrijk om te beheersen:

 • MBO 3werk- en denkniveau, met bij voorkeur een afgeronde opleidingrichting procestechniek of een relevante technischeopleiding
 • Kennis en ervaring met specifiekegeautomatiseerde productieprocessen
 • Bereid omte werken in een 5 ploegensysteem, 6 dagen werken en 4 dagenvrij
 • Computervaardig met basiskennis vanOffice-programma’s
 • Je bent bereid om jezelfverder te ontwikkelen middels de aangeboden opleidingen/ cursussenvanuit FrieslandCampina

wat gaje doen

Je gaat werken op deEVAP Packaging afdeling van FrieslandCampina. Gedurende je dienstben je verantwoordelijk voor het bedienen van machines en hetverpakken van producten. Verder ben je in staat om te zorgen dat erwordt voldaan aan de gestelde normen op veiligheid, kwaliteit en degegeven proces- en productspecificaties.

Verder houd je je bezigmet:

 • Voorbereiden, uitvoeren enbewaken van het verpakkingsproces
 • Uitvoeren vanproduct- en procescontroles volgens vastgestelde specificaties enhet signaleren van afwijkingen in hetproductieproces
 • Zorgvuldig registreren van deproductie- en kwaliteitsgegevens
 • Uitvoeren vaneerstelijns onderhoud en zelfstandig kunnen oplossen van eenvoudigestoringen
 • Proactief deelnemen aan continueprocesverbeteringen, unit- enwerkoverleggen
 • Zorgdragen voor een juisteoverdracht tussen ploegen en communiceren metcollega’s
 • Op de hoogte blijven van de geldendeveiligheidsvoorschriften en indien nodig corrigeren en aansprekenvan anderen op de naleving hiervan
 • Werkenvolgens standaarden enwerkinstructies

waar ga jewerken

In Leeuwarden staat eenvan de grootste zuivelproducenten in de wereld, namelijkFrieslandCampina. Dagelijks produceren zij, voor ruim miljoenenconsumenten wereldwijd, waardevolle voedingsstoffen uit o.a. melk.FrieslandCampina is gevestigd in 36 landen en heeft maar liefst23.816 medewerkers.

FrieslandCampina gelooftin een relatief platte organisatiestructuur, waarin mensen handelenvanuit hun eigen kracht en zich gesteund voelen. Er heerst eenechte wij-cultuur, waar mensen open, vriendelijk, oprecht enpragmatisch zijn. Men streeft hier naar een samenwerking op basisvan vertrouwen en respect. Naast vertrouwen en respect, isintegriteit een belangrijk kenmerk van haar bedrijfscultuur.

Werken bij FrieslandCampina betekent werken bijeen bedrijf met uitstekende voorwaarden,namelijk:

 • Salaris conform CAO Zuivel,€ 16,38 bruto per uur exclusieftoeslagen
 • Werken in de 5 ploegen met eenploegentoeslag op basis van eenklokurenmatrix
 • Een baan mettoekomstperspectief
 • Goede secundairearbeidsvoorwaarden als reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering,pensioenfonds en opleidingsmogelijkheden
 • Ruimteom jezelf te blijven ontwikkelen. Er zijn diverse trainingen, zodatje altijd op de hoogte bent van de laatsteontwikkelingen.
 • Een dynamische werkomgeving eneen fijne sfeer in hetteam

sollicitatie

Ben jij de persoon die zich aangetrokken voelt totdeze uitdagende baan? Solliciteer meteen! Mocht je vragen hebben,neem dan contact met mij, Ilse, op via de telefoon, whatsapp ofmail.

Voldoe je niet aan de gesteldefunctie-eisen? Kijk dan eens naar onze leer-werktrajecten vanRandstad Vakopleidingen, viawww.randstad.nl/werknemers/opleidingen/techniek

#technieknoordoost

Uiteraard staat deze vacatureopen voor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: