SPV – Forensische Poli – GGZ – Leeuwarden

GGZ

Je nieuwe functie

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, oftewel SPV, op de Forensische poli ben je nauw betrokken bij de begeleiding en behandeling van patiënten waarbij sprake is van forensische en psychiatrische problematiek. Je hebt een actieve rol in de ontdekkingstocht naar hoe iemand tot delictgedrag is gekomen en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Daarbij krijg je te maken met complexe casuïstiek waarbij de focus van de behandeling ligt op het voorkomen van delictgedrag. Als regelbehandelaar ben je betrokken bij de intakeprocedure en de diagnostiek. Vervolgens stel je het behandelplan op en betrek je actuele inzichten vanuit het werkveld hierbij. Ook voer je het behandelplan uit, evalueer je de voortgang en coördineer je de uitvoering ervan, in overleg met de betrokkenen. Je behandelt zowel cliënten individueel als in groepsverband.

Je onderhoudt goed contact en samenwerking met partners binnen en buiten de organisatie, waaronder ketenpartners zoals de PI Leeuwarden, politie, reclassering, VNN en andere belangrijke partners binnen de OGGZ en Forensische Psychiatrie. Je draagt zorg voor het op orde houden van het patiëntdossier en biedt consultatie aan hulpverleners binnen en buiten de organisatie. Daarnaast voeren we ook taken uit in het kader van de Friese aanpak huiselijk geweld, waarbij een intensieve samenwerking met Veilig Thuis, Fier, VNN en de gebiedsteams plaatsvindt. Jouw inzet is hier van harte welkom.

Wat staat je te wachten

 • Een werkplek waarin de functie van SPV stevig staat, waar je mag leren en je kennis mag delen
 • De ruimte om jouw ideeën over verbetering van onze behandeling uit te voeren
 • Een werkplek waar sprake is van complexe casuïstiek maar je deze samen met het team oppakt
 • Je neemt deel in de Friese Aanpak Huiselijk Geweld, FAHG, en werkt hiertoe nauw samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en andere betrokken ketenpartners
 • Een team waarin het werken met systemen goed is ingebed
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, inschaling in FWG 55, min. € 3.616,- max. € 4.785,- o.b.v. fulltime dienstverband
 • Balansbudget van € 500,- per jaar bij een voltijd dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Jouw inbreng

 • Je bent een BIG geregistreerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Je hebt ervaring en affiniteit met onze doelgroep en systeemgericht werken
 • Kennis van relevante wetgeving en de sociale kaart
 • Je deinst niet terug voor complexiteit en durft te verbreden binnen het team waar nodig
 • Je bent proactief in de samenwerking met de ketenpartners en collega afdelingen
 • Je geniet van de stappen die cliënten zetten en hebt in sommige gevallen een lange adem
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en het effect op je omgeving
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: