Omgevingsmanager – Eminent Groep – Leeuwarden

Eminent Groep

Als omgevingsmanager houdt je rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten jouw organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Zaken gaan niet vanzelf en continu wordt gevraagd in te spelen op diverse vragen- en belangen, het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdracht nemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren en dit vraagt om de juiste benadering. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden.Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden:Het in kaart brengen van alle stakeholders en het afstemmen en borgen van de eisen, wensen en raakvlakkenHet fungeren als aanspreekpunt voor alle stakeholdersHet onderzoeken van de gevolgen van werkzaamheden voor flora & fauna en het zorg dragen voor de juiste maatregelen hierin Het in kaart brengen van de bodemgesteldheid inclusief kabels & leidingen, niet gesprongen explosieven en archeologische waarden en het zorg dragen voor de juiste maatregelen hierin Het aanvragen van alle benodigde vergunningen Het registreren en beantwoorden van vragen en klachten van stakeholders Het opstellen, beheren en actueel houden van alle benodigde plannen die nodig zijn op het gebied van omgevingsmanagement.

Lees hier meer

Deel deze vacature: