GZ psycholoog – Eetstoornissen – GGZ – Leeuwarden

GGZ

Je nieuwe functie

Als GZ psycholoog heb je met jouw expertise oog voor de generalistische factoren binnen de specialistische afdeling Eetstoornissen. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor de deeltijdbehandeling, waarbij je als kartrekker de groepstherapie verzorgt en doorontwikkelt. De deeltijdbehandeling CBT-E bestaat uit zowel individuele therapie als groepsonderdelen, waarin de patiënt samen met andere patiënten een groep vormt. Het betreft een open groep: patiënten bevinden zich in verschillende fasen van behandeling. Naast de verantwoordelijkheid voor de groepsbehandelingen is er voldoende ruimte om bij te dragen aan de indicatie, diagnostiek en de individuele behandelingen van onze patiënten. Binnen onze afdeling bieden we ook groepsschematherapie aan, in het kader van een grootschalig klinisch en kosteneffectiviteitsonderzoek. Als GZ psycholoog zou je op dit gebied een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld als groepstherapeut of individueel therapeut naast de groep.

Momenteel bestaat de deeltijdbehandeling van Eetstoornissen uit 4 dagdelen, van 08:30 uur tot 14:00 uur, gedurende 12 weken. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team, waarbij we verschillende onderdelen bieden, zoals diëtetiek, PMT, psycho-educatie, systeemtherapie en somatische controles. Als regiebehandelaar heb je volop mogelijkheden om de kwaliteit en effectiviteit van onze behandelingen te onderzoeken en continu te verbeteren. Hierbij werk je nauw samen met je collega regiebehandelaren en Vaktherapeuten, zodat je van elkaars expertise kunt leren en elkaar waar nodig kunt versterken of ondersteunen.

De doelgroep eetstoornissen kent een diversiteit aan comorbiditeit. Dit vraagt om intensieve samenwerking, zowel binnen het multidisciplinaire team als met ketenpartners, om onze expertise en samenwerking bovenregionaal in te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. De afdeling Eetstoornissen werkt volgens de zorgstandaard voor eetstoornissen, waarin de Cognitive Behavioural Therapy Enhanced volgens de methode van Fairburn leidend is. Om de deskundigheidsbevordering te stimuleren, ben jij medeverantwoordelijk voor de werkbegeleiding en coaching van de PIOG’s binnen het team. Hiermee bevorder je de optimale kwaliteit van de geleverde zorg en versterk je onze gezamenlijke visie, gericht op herstelondersteunende zorg.

Wat staat je te wachten

 • Een ontwikkelingsgericht team en een organisatie met veel expertise en opleidingsmogelijkheden op het gebied van CBT-E, Schematherapie en EMDR
 • Je krijgt ruimte voor ontwikkeling van het behandelaanbod en je persoonlijke ontwikkeling
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 2.000,- per jaar
 • Een bijdrage leveren aan het kennisnetwerk van eetstoornissen
 • Prettige samenwerking met de somatische tak van sport zoals huisartsen en ziekenhuizen
 • Bij geschiktheid mogelijkheden tot het volgen van de opleiding Klinisch Psycholoog
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, inschaling in FWG 65, max. € 6.264,- o.b.v. fulltime dienstverband
 • Balansbudget van € 500,00 per jaar bij een voltijd dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Werken in een omgeving met rust en ruimte en zonder files
 • Jouw inbreng

 • Je bent een trotse bezitter van een BIG registratie als GZ psycholoog
 • Je hebt affiniteit en ervaring met eetstoornissen of CGT en ERT of de bereidheid om jezelf de komende periode hier verder in te ontwikkelen
 • Je hebt affiniteit met groepstherapie en groepsdynamiek, bovendien vind je het interessant om in een groepssetting behandelingen vorm te geven
 • Je durft patiënten aan te sporen om spannende situaties aan te gaan en kan patiënten ook begrenzen
 • Je denkt kritisch mee bij het aanscherpen van de behandelingen, ook in relatie tot wetenschappelijke ontwikkelingen, teamprocessen en je eigen functioneren
 • Je bent in staat om vanuit een autonome werkhouding invulling te geven aan je functie
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: