Adviseur Zorgadministratie (Junior of Medior) – randstad – Leeuwarden

randstad

Functieomschrijving

Ben je toe aan een uitdagende functie in eenveranderende omgeving met ruimte voor je eigen ontwikkeling? Leverjij graag een actieve bijdrage om de organisatie mee te latenbewegen met de ontwikkelingen op het gebied van zorgadministratie?Doe je dit graag in samenwerking, met de betrokken specialismen enandere disciplines? Heb je ervaring op het gebied van deregistratieprocessen, bij voorkeur die in de (ziekenhuis)zorg? Lukthet je vanuit deze rol te adviseren, te ondersteunen en tecoördineren bij het steeds verder verbeteren vanregistratieprocessen?

Dan zijn wij op zoeknaar jou!

Beschik je over de juistevaardigheden, dan nodigen wij nadrukkelijk junior en medioradviseurs uit om te reageren. Het MCL wil graag investeren in‘nieuw talent’.

wat bieden wijjou

 • Salarisschaal FWG55
 • Een jaarcontract met zicht op een vastcontract
 • Een uitdagende baan in een complexeomgeving
 • Een informeel ziekenhuis metspecifieke expertise
 • Een werkgever gericht opontwikkeling en kwaliteit

wieben jij

Als AdviseurZorgadministratie adviseer en faciliteer je de Zorgeenheden (ZE) enspecialismen van het MCL bij het in control brengen van dezorgregistratie. Je bent een gelijkwaardige gesprekspartner voorspecialisten en het ZE-management. Daarnaast breng je kennis overop het gebied van registratieprocessen, wet- en regelgeving encontrol frameworks (Horizontaal Toezicht). Je bent verantwoordelijkvoor een aantal specialismen en/of ondersteunende diensten. Jeneemt deel aan overleggen met medisch specialisten en hetZE-management over registratie(-knelpunten). Daarnaast ben je heteerste aanspreekpunt over registratie onderwerpen en risico’s enverzorg je de specialisme specifieke communicatie. Ook draag je bijaan het verbeteren van de registratieprocessen. Je bent eenbelangrijke schakel in de beheersing van gesignaleerde registratierisico’s.

 • Je hebt een afgeronde HBO-of WO opleiding, bij voorkeur bedrijfskundig ofeconomisch.
 • Je hebt ervaring met het inrichtenvan processen, procedures en het ontwikkelen van (geautomatiseerde)controle- en analyse toepassingen.
 • Je kunt goedanalyseren en bent in staat om verbinding te maken met deverschillende stakeholders in hetziekenhuis.
 • Kennis van riskmanagement en/ofcompliance is een pré.
 • Ervaring in/met de(ziekenhuis) zorg is een pré, maar als je relevante ervaring in eenandere dienstverlenende klantgerichte sector hebt, nodigen we jegraag uit te solliciteren.
 • Je bentoplossingsgericht, flexibel en houdt vanimproviseren.
 • Je communicatie skills zijnuitstekend en je kan goed overweg met mensen in verschillendefuncties en achtergronden.
 • Je hebt eenklantgerichte denk- en werkwijze en kan deze overdragen op jecollega’s.

wat ga jedoen

De afdelingZorgadministratie adviseert en ondersteunt het MCL bij een juisteen volledige registratie en declaratie van de verleende zorg. Deafdeling is verantwoordelijk voor de tijdige signalering vanwijzigingen in wet- en regelgeving op registratiegebied en deondersteuning bij de implementatie hiervan. De Zorgadministratiefaciliteert bij de implementatie van controlemiddelen om dekwaliteit van het registratieproces te borgen. Toetsing op dejuistheid en volledigheid van de registratie vindt daar plaatsevenals correcties die niet door de organisatie zelf kunnen wordenuitgevoerd. Ook wordt de medische codering op de Zorgadministratieuitgevoerd. Je gaat aan de slag in een team van vijf adviseurs eneen beleidsadviseur. Het team wordt aangestuurd door het hoofdZorgadministratie. Iedere adviseur heeft zijn/haar eigenaandachtsgebied. De afdeling Zorgadministratie maakt deel uit vande Dienst Informatie en Administratie (DIA) van het MCL. DIAverzorgt de financiën, administratie en heeft een controlefunctiebinnen Stichting Zorgpartners Friesland, MCL bv en enkele gelieerdeentiteiten.

Tot slot ben je in staat om methumor, inzicht, kennis en passie voor de zorg een bijdrage televeren aan het toekomstbestendig maken én houden van het mooiebedrijf MCL!

 • Een dienstverband bij hetMCL: je krijgt een dienstverband voor 32-36 uur per week voor deduur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaaldetijd.
 • Je salaris is conform Cao Ziekenhuizeningeschaald in FWG 55 (maximaal € 4.842,- bruto per maand opbasis van een 36-urige werkweek). Het uiteindelijke salaris isafhankelijk van je opleiding en ervaring.
 • Goedebegeleiding: wanneer je in deze functie aan de slag gaat, wordt jeonder begeleiding ‘in het diepe gegooid’. Je collega adviseurswerken je graag in en op hen kun je altijdterugvallen.
 • Werken in een topklinischziekenhuis: werken in het MCL betekent werken in een topklinischziekenhuis waar opleiden, onderzoek en kwaliteitsverbetering vooropstaan. De lijnen binnen de organisatie zijn kort en we werken nauwsamen met alle disciplin
 • Arbeidsextra’s: hetMCL biedt 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Naasthet vakantieverlof, krijg je een eigen extra verlofbudget (PLB).Als medewerker van het MCL kun je gebruikmaken van eenaantrekkelijkarbeidsvoorwaardenpakket.

waarga je werken

Het Medisch CentrumLeeuwarden is een topklinisch opleidings- (STZ-) ziekenhuis. AlsTopklinisch ziekenhuis heeft het MCL vrijwel alle kwalitatiefhoogwaardige vormen van diagnostiek, behandeling en verplegingbeschikbaar op basis van de meest moderne inzichten.

Je gaat werken in specialistische teams. Jouwcollega’s hebben allemaal passie voor hun vak! Zij zetten zich methart en ziel in voor de best mogelijke patiëntenzorg. Je werkt nauwsamen met het hoofd zorgadministratie, de medisch specialisten, deZE-managers en teammanagers zorg en de collega’s van destafdiensten waaronder business control.

Devisie geeft aan waar het MCL voor gaat. Patiënten voelen zichbijzonder. Er wordt in alle opzichten rekening gehouden met dewensen, behoeften en beperkingen van deze patiënten. Voor deinwoners van Friesland zijn zij hét ziekenhuis: dichtbij, gastvrijen toegankelijk.

 • De kernwaarden gevenaan waar het MCL ingelooft:
 • Gezien
 • Gehoord
 • Geholpen

sollicitatie

Ben je geïnteresseerd? Nieuwsgierig?Enthousiast?
Reageer dan via de link in de advertentieof direct aan: hans.spruijt@nl.randstad.com met je CV in WORD eneen begeleidende motivatie. Ik neem contact met je op voor eenoriënterend en/of selecterend gesprek. Heb je vragen voordat jebesluit te reageren? Neem dan contact met mij op via telefoon (ziehieronder).

Uiteraard staat deze vacature open vooriedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: