Voorzitter van de rekenkamer – Gemeentebanen – Leeuwarden

Gemeentebanen

Wat ga je doen
Leeuwarden is een ambitieuze gemeente. Daar hoort een constructieve, vernieuwende en transparante rekenkamer bij.

Gemeente Leeuwarden heeft sinds september 2005 een eigen onafhankelijke rekenkamer, die relevant wil zijn voor de gemeenteraad bij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak én voor de inwoners van de gemeente. De rekenkamer doet zelf onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen. Waar nodig wordt het onderzoek uitbesteed aan een externe partij. Centraal in de onderzoeken staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en passendheid van het gevoerde beleid en de verantwoording daarover.

De rekenkamer bestaat uit twee leden en een voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Zij beschikt over een toereikend eigen budget voor het (laten) uitvoeren van onderzoek. Wegens vertrek van de voorzitter is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Als voorzitter van de rekenkamer geef je resultaatgericht leiding aan de vergaderingen. Je houdt je bezig met het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het rapporteren daarover. Je gaat onderzoeksrapporten presenteren aan de raad en onderhoudt contact met de raad, de griffie, het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de pers. Je bewaakt de uitvoering van de onderzoeksopzet en werkwijze, en bevordert een zorgvuldige besluitvorming. Daarnaast zet je in op het doorontwikkelen van de rekenkamer. Verder geef je richting aan het jaarplan en jaarverslag van de rekenkamer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: