Teamleider Comenius Esdoorn – BeteoR B.V. – Leeuwarden

BeteoR B.V.

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf) bestaat uit zeven scholen die elk een eigen onderwijsaanbod hebben en een eigen profiel kennen: CSG Comenius Esdoorn, CSG Comenius Forum, CSG Comenius Mariënburg en CSG Comenius Zamenhof (alle vier in Leeuwarden); Chr. Gymnasium Beyers Naudé, CSG Ulbe van Houten (St. Annaparochie) en CSG Anna Maria van Schurman (Franeker). CVO-nwf telt zo’n 650 medewerkers die onderwijs bieden aan zo’n 5.000 leerlingen. Elke school heeft een eigen MR. Organisatie Comenius Esdoorn is een toonaangevende categoriale mavo-school in Leeuwarden waar ruim 400 leerlingen onderwijs volgen en ongeveer 40 medewerkers werken. Het mavo-onderwijs, de theoretische leerweg, kent op deze school twee varianten: mavo en mavo-XL. De school biedt leerlingen in een veilige en kleinschalige setting een breed georiënteerde opleiding die hen prima voorbereidt op doorstroom naar het mbo of de havo. Voor leerlingen die de ambitie hebben om in de onderbouw door te stromen naar de havo is ‘mavo-XL’ een geschikte route. In klas 3 bestaat er de mogelijkheid om in 1 of 2 vakken al eindexamen te doen. Sinds het schooljaar 2019-2020 biedt de school de leerlingen in klas 1, 2 en 3 het E-Skills programma aan: een ruim aanbod van workshops waarin leerlingen aan de slag gaan met belangrijke vaardigheden, zoals samenwerking, ICT-gebruik voor leren, probleemoplossend denken en creativiteit. Op deze manier wil de school het onderwijsaanbod van de school verbreden en de leerlingen beter voorbereiden op hetgeen het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt van hen vragen. De sfeer op de school is gemoedelijk, elke leerling wordt gekend en er is oprecht persoonlijke zorg en aandacht zodat een leerling zich snel thuis voelt. Hier en daar waait ook op deze school de “straatcultuur” wat binnen. Personeelsleden omschrijven de school als informeel, collegiaal, saamhorig en huiselijk. Identiteit De school is betrokken op elkaar en gelooft sterk in het persoonlijke contact op basis van wederzijds vertrouwen. De open christelijke identiteit en de hiermee gepaard gaande waarden vormen de inspiratie en het fundament voor het handelen. Ontwikkelingen op Comenius esdoorn Het managementteam van Comenius Esdoorn bestaat uit één directeur, twee teamleiders en twee bouwcoördinatoren. Door een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden is er sprake van een efficiënte en transparante organisatie met korte lijnen, eigenaarschap, betrokkenheid en autonomie vanuit de verschillende rollen. Dat er twee teamleiders zijn is belangrijk voor de school: Gerichte aandacht voor onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit, in samenspraak met de vakgroepen, de vakgroepleiders en de ontwikkelgroepen. Recht doen aan de teamleden (in persoonlijke aandacht en professionele ontwikkeling (o.a. gesprekkencyclus, passende span of control). Men kan elkaar goed aanvullen vanuit de eigen kwaliteiten en de inzet binnen de school efficiënt organiseren. Permanente en zichtbare aanwezigheid van de schoolleiding is mogelijk. De directeur kan zijn taak invullen zoals bedoeld. De functie De teamleider maakt onderdeel uit van het management van de school. De teamleider is leidinggevende van het onder hem/haar vallende onderwijzend personeel, is verantwoordelijk voor de operationele leiding van de school, de onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg en legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur. Het aantal medewerkers dat onder leiding van een teamleider werkzaam is, bedraagt om en nabij 20. Heeft een teamleider een grotere aanstelling dan 0,8 fte, dan wordt deze formatie boven de 0,8 fte vertaald in een lesgevende taak. Binnen het team vindt een goede verdeling van taken plaats op het gebied van onderwijs, ondersteuning en organisatie. De opdracht De teamleider: stuurt vanuit onderwijskundig leiderschap op de onderwijsresultaten geeft mee leiding aan het formatieproces en in dat kader aan de les- en taaktoedeling is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van de in het Schoolplan genoemde onderwijsontwikkelingen samen met het team initieert en realiseert teamontwikkeling en persoonlijke (professionele) ontwikkeling door o.a. het gebruik van een stimulerende en waarderende gesprekkencyclus werkt toekomstgericht en innovatief aan modern onderwijs en onderwijskwaliteit, verbetert wat echt beter kan en borgt wat goed is geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken in de school draagt bij aan een goed lopende organisatie en heldere en transparante communicatie binnen de school. Persoonlijkheidsprofiel De teamleider: is een authentiek en inspirerend onderwijskundig leider (met een innovatieve visie) beschikt over organisatorische vaardigheden en werkt graag en goed samen is communicatief vaardig is analytisch sterk (cijfermatig en bedrijfsmatig inzicht) ziet en benut de kwaliteiten van collega’s stimuleert professioneel handelen; begrenst waar nodig is daadkrachtig en komt besluitvaardig tot resultaat is constructief kritisch reflecteert op zichzelf en leert daarvan is verbindend, zichtbaar en benaderbaar handelt transparant en pro-actief is een vaardige netwerker beschikt over een gezonde dosis humor. Selectie-eisen De teamleider: heeft een academisch werk- en denkniveau heeft relevante leidinggevende ervaring met gedeeld onderwijskundig leiderschap en het aansturen van veranderingstrajecten in het onderwijs. Selectiewensen De teamleider: beschikt over een (les)bevoegdheid voor het VO heeft bij voorkeur een onderwijskundige Master of een relevante opleiding met betrekking tot leiding geven of heeft de bereidheid deze te behalen heeft ervaring met het formatieproces.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: