Java Developer – Manpower – Leeuwarden

Manpower

Hier ga je werken
Het CJIB is een jong enambitieus onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,gevestigd in Leeuwarden. Het CJIB zal vooral bekendstaan om deverkeersboetes. Wat je misschien nog niet weet, is dat het CJIB ookverantwoordelijk is voor de operationele regie binnen deexecutieketen.
Meer dan 1200 enthousiaste en gedreven toekomstigecollega’s zorgen er dagelijks voor dat alle taken niet alleen op dejuiste wijze maar ook ondersteund door adequate ICT wordenvolbracht.
Ondanks de vele collega’s, hecht het CIJB veelwaarde aan feedback, open communicatie en trots op deICT-producten. Bij jouw toekomstige werkgever is hybride werkenstandaard, je zal deels op kantoor werken en een groot deel thuis.In overleg met je team zijn zelf de werktijden flexibel. Dezefactoren maken het grootste softwarehuis van Friesland een fijneplek om te werken. Daarnaast is werken bij het CIJB, ook bijdragenaan een maatschappelijke opgave met jouw technische skills. Jij zal komen te werken binnen een van de DevOps teams binnenhet CJIB, waarin je bij kan dragen aan de vele hoogwaardigeICT-producten die intern worden beheerd enontwikkelt.
 

Dit ga je doen
Jij komt te werken in een DevOps team, namelijk:Team Utilities, dat voornamelijk werk uitvoert op het gebied van’IT voor IT’, namelijk het ontwikkelen van generiekefunctionaliteit voor het CJIB. Voorbeelden hiervanzijn:

 • CJIB-Commons-Framework (specifieke Java libraryvoor CJIB);
 • PAS (Generieke Portaal AutorisatieService);
 • GMC (Generiek Management Console).

Omdat het Utilities team verschillende reguliereteams bedient, zoeken wij een Java Fullstack Developer met meerderejaren ervaring en een brede blik. Het specifieke team waar jij komtte werken is werkzaam ten behoeve van alle teams die gebruik makenvan het SOA en microservices landschap van hetCJIB.

Hieronderje belangrijkste werkzaamheden:

 • Ontwikkelen van Java libraries/services en userinterfaces
 • Met Java, Angular, HTML, CSS, Javascript, JPA, JMS(Artemis), JTA (Atomikos), Spring Cloud, Spring (Boot), Spring-WS,Spring MVC, Maven en Linux aan de slag
 • Cloud nativeapplicatieontwikkeling op Kubernetes;
 • Monitoring, Profiling,Tuning;

Dit neem je mee

 • Basiskennis vanEnterprise Linux varianten (CentOS/RHEL & AlmaLinux);
 • Ervaring met Java en Cloud readyontwikkelen;
 • Kennis van HTTP, SOAP,Rest, JMS;
 • Ervaring met Java en SpringBoot.

Het liefste beschik jij ookover:

 • RelevantHBO-diploma;
 • Analytischevaardigheden;
 • Pro-acief;
 • Communicatief ensociaal vaardig;
 • Java/J2EE 8+, JPA, JMS,JTA, IoC, Spring, Maven;
 • Angular, (S)CSS,Javascript/Typescript, Karma/Jasmine, NodeJS,NPM;
 • Kennis van en ervaring met Continuous DeliveryTooling (GIT, NodeJS, NPM en Nexus);
 • Kennis van en ervaringmet geautomatiseerde Code controle(SonarQube);
 • Ervaring met JPA(EclipseLink/Hibernate), JMS (Artemis/HornetQ), JTA (Atomikos),Spring (Core, Boot, Data, MVC, WS),Maven;

Dit krijg je
Als Java Fullstack Ontwikkelaar kunje rekenen op:

 • Een salaris tussen de€3000 en €5000 o.b.v. 36uur;
 • 25 vakantiedagen (elkkwartaal dat je niet ziek bent komt daar 0,5 dagbij);
 • 8,33% vakantiegeld;
 • Goedepensioensregeling;
 • Ruimeopleidingsmogelijkheden;
 • Reiskostenvergoeding,volledige vergoeding voor reizen met OV.

Sollicitatieprocedure
Wilje meer informatie of heb je vragen over deze vacature neem dancontact op met Joost Revet via joost.revet@experis.nl of bel+31634623454.

Lees hier meer

Deel deze vacature: