Freelance verbinder/adviseur gebiedsontwikkeling voor Natuer mei de Mienskip (zzp) – Gemeenteprojecten – Leeuwarden

Gemeenteprojecten

Startdatum inzet: ZSM

Einddatum inzet: 31-12-2023

Uren: erg flexibel, tussen de 16 en 36 uur is mogelijk

Schaal: 11

Duur: opdracht loopt in eerste instantie tot 31-12-2023

VOG: Deze functie kent een VOG plicht.

Ga je nooit voor je eigen gewin, maar handel je uit interesse? Kun je goed luisteren en heb je affiniteit met het landelijk gebied? Dan bieden wij je de mooie uitdaging om als adviseur voor Natuer mei de Mienskip hierin een belangrijke rol te spelen!

Kennis van gebiedsontwikkeling/Natuurdoeltypen is een vereiste naast de persoonlijkheid die wij zoeken en de ervaring binnen overheid.

In deze rol zal men met bovengenoemde kennis in gesprek moeten gaan met de betrokkenen, veelal boeren, om naar boven te krijgen wat er bij hen speelt en hoe dat zich verhoudt tot de plannen vanuit de Samenwerkende programma’s om het gebied in te zetten voor bepaalde doeleinden.

De rol heeft de focus op een senior kandidaat die het huidige team ook kan meenemen. De kennis op gebiedsontwikkeling en natuurdoeltypen is daardoor echt een vereiste.

Achtergrond:

Wij zijn Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties. We zoeken samen met grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland (NNN) in Fryslân te realiseren. We willen daarbij o.a. natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied verbinden. We bieden daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de Mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân met een zoveel mogelijk ingericht natuurnetwerk.

In 2014 legden de provincie en het rijk afspraken over het realiseren van natuurdoelen vast in het Natuurpact. De natuurontwikkelingsopgave is één van de onderdelen van dit pact. De uitvoering van het Natuurpact bestaat uit verschillende onderdelen. Natuer mei de Mienskip loopt naast het provinciale programma en waar mogelijk versterken ze elkaar. Om de stap richting de uitvoering te kunnen maken starten we in 10 tot 11 clusters/gebieden verspreid over heel Friesland met de (voor)verkenningen, waar Natuer mei de Mienskip in de lead is. In de verkenningen staan de vraag en behoefte van de mensen in de gebieden centraal.

Wat ga je doen?

Als verbinder/adviseur ga je met betrokkenen in de gebieden in gesprek over de kansen en mogelijkheden en breng je in beeld wat nodig is voor het realiseren van de NNN-opgaven waarvoor Natuer mei de Mienskip aan de lat staat. Samen met het programmabureau Natuer mei de Mienskip, en het daaraan gekoppelde adviesteam, ben jij als trekker van een gebied (of gebieden) verantwoordelijk voor een gedragen advies en/of plan van aanpak. Jij brengt in beeld wat er nodig is voor het realiseren van de doelen.

Verder:

· Coördineer je het proces van de (voor)verkenning in jouw gebied;

· Voer je individuele gesprekken en leidt de bijeenkomsten met partijen, grondeigenaren en stakeholders;

· Creëer je draagvlak en betrokkenheid bij partijen. Je verbindt uiteenlopende belangen, in- en extern;

· Het adviesteam met daarin verschillende actoren vertegenwoordigd fungeert voor jou als klankbord, zodat jij snel kunt schakelen t.a.v. van de haalbaarheid van vraagstukken en mogelijke oplossingen;

· Je levert een bijdrage aan bijeenkomsten en communicatie rondom het programma Natuer mei de Mienskip. Dit op initiatief van het team communicatie of programmaorganisatie;

· Je zoekt (actief) de afstemming met andere programma’s en of projecten die een belangrijke rol spelen in jouw gebied en hierop van invloed (kunnen) zijn;

· Je stemt af met de projectleider van het team Tsjoch Op! Dit team richt zich op de realisatie van de wat kleinere clusters en verspreid liggende NNN-percelen met een beperkt aantal partijen;

· Je creëert overzicht in alles wat er in jouw gebied speelt, analyseert en vertaalt dit in overleg met het adviesteam in een advies, een document waarin de uitkomst van de (voor)verkenning is verwerkt.

Wat bieden wij

Je komt werken voor Natuer mei de mienskip, een kleine organisatie waarin intensief met elkaar samengewerkt wordt. Er is veel ruimte voor afstemming, aandacht voor onboarding en samen leren. Het adviesteam waarin je terecht komt bestaat uit ongeveer vijf collega’s en de sfeer binnen het team is te omschrijven als professioneel en bevlogen.

Wat vragen wij

We zoeken iemand die zich ondanks de complexiteit van de opdracht goed staande weet te houden en zich weet te focussen op de realisatie van de doelstellingen van Natuer mei de Mienskip. Iemand die denkt in mogelijkheden, initiatief neemt, en bestuurlijk sensitief is. Een verbinder die het werkveld van natuur én dat van de landbouw begrijpt en/of wil begrijpen vanuit gesprekken met zowel agrariërs, ecologen, grondcoördinator als beleidsmedewerkers etc. Ook is het van belang dat je zelf startend bent, initiatief neemt en bij voorkeur ervaring hebt in de rol van verbinder of aanjager van gebiedsprocessen in het Landelijk Gebied. Hiernaast beschik je over:

· Hbo of wo werk- en denkniveau.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: