Dutch Inhouse Rater (Finland based, relocation package, remote)- Start your AI journey with us! – Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. – Leeuwarden

Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.

Position: Inhouse Rater with Dutch Language

Location: Finland (Remote work with monthly office appearance) – we have relocation package!

Job Details:

 • Training: The first two days will be held in the office. After training, remote work is the norm, with a monthly appearance in the office for various activities.
 • Working Hours: Fixed from 9:00 a.m. to 5:30 p.m., Monday to Friday, including a one-hour lunch break.

Responsibilities:

 • Understand and analyze guidelines, providing insights to enhance AI performance.
 • Assess queries following established guidelines, offering feedback and seeking clarity, even on sensitive or “taboo” content.
 • Engage in consensus and norming sessions with global teams.
 • Comprehend statistical and quality metrics to drive performance improvement.
 • Stay updated with the latest developments and maintain an ongoing training strategy.
 • Remain culturally aware of current Dutch trends and locale-specific nuances within templates.

Qualifications:

 • 1 year of University studies (Desirable)
 • Academic background in any social science or quality role is a plus
 • 1+ years of rating experience (Desirable)
 • English B2 and Dutch C1 – Required
 • Proficiency in evaluating advertising content, understanding advertising regulations, platform policies, and privacy laws.
 • Familiarity with AI technologies and their ethical implementation.
 • Awareness of ethical considerations in advertising content evaluation.

Skills:

 • Analytical Skills: Strong analytical abilities for AI enhancement.
 • Communication Proficiency: Excellent communication skills for constructive feedback and global discussions.
 • Continuous Learner: Commitment to ongoing training strategies.
 • Culturally Aware: Awareness of Dutch trends and locale-specific nuances.
 • Critical Thinking: Ability to drive meaningful discussions within diverse teams.
 • Attention to Detail: Strong attention to detail for accurate evaluation, including sensitive content.

Benefits:

 • €900 Welcome Bonus!
 • Relocation Package
 • Lunch Offers and Yearly Well-being Benefits
 • Discounts on Sports and Cultural Activities
 • Leisure-time Accident Insurance
 • Occupational Health Care
 • Multicultural Environment/Diversity and Inclusiveness
 • Charity & Well-being Activities
 • Company Events
 • Employee Referral Bonuses & Recognition Programs

If you are passionate about AI, possess strong analytical skills, and want to contribute to our dynamic team, apply now!

Składając aplikację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą w Olsztynie w celu wzięcia udziału w niniejszym i przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez IRKL”
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami ujętymi w “klauzuli informacyjnej”.
Biorąc udział w rekrutacji IRKL:
Wyraź zgodę na przetwarzanie danych: umieść zgodę w CV, w treści maila lub zaznacz zgodę na stronie internetowej
– Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora (IRKL) w celu udziału w jednej lub większej liczbie rekrutacji
– w każdej chwili możesz odwołać zgodę, a usuniemy Twoje dane (napisz do: iod@irkl.pl)
– Twoje dane będą zapisane bezpiecznie w naszej bazie, która spełnia nowoczesne standardy bezpieczeństwa
– szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych znajdziesz na stronie irkl.pl/regulamin/
Nasze oficjalne uprawnienia rekrutacyjne możecie Państwo zweryfikować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, gdzie jesteśmy zarejestrowani jako agencja zatrudnienia nr 10485.

Lees hier meer

Deel deze vacature: