Docent Landschapsecologie / Bodemkunde – VanHallLarenstein,UniversityofAppliedSciences – Leeuwarden

VanHallLarenstein,UniversityofAppliedSciences

Als enthousiaste docent weet je je kennis over de fysische leefomgeving over te brengen aan de studenten in alle jaargangen van de opleiding.

Daarnaast lever je een substantiële bijdrage aan onderwijs-overstijgende activiteiten zoals curriculumontwikkeling en coördinatie. Jij hebt het vermogen om in een veranderende omgeving met veel vrijheid binnen kaders je werkzaamheden goed te organiseren, ook wanneer de werkdruk toeneemt.

Concrete taken zullen zijn:

  • Voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het gebied van de fysische leefomgeving binnen brede vraagstukken over de leefomgeving;
  • Zorg dragen voor het integreren van ontwikkelingen uit het werkveld in het onderwijs;
  • Het inzetten van je netwerk voor het koppelen van het werkveld aan de opleiding;
  • Het begeleiden van studenten bij de uitvoering van diverse onderwijseenheden/modules, stages, afstudeeronderzoeken en studieloopbaanbegeleiding;
  • Deel uitmaken van het onderwijsteam met diverse bijkomende taken en activiteiten.

Lees hier meer

Deel deze vacature: