Verzekeringsarts – TMI – Leeuwarden

JobID = 20t0.07

Wil jij als basisarts minimaal een jaar ervaringopdoen als verzekeringsarts ? Voor een overheidsinstantie inLeeuwarden is TMI per direct op zoek naar basisartsen die interessehebben om te werken binnen de Sociale Geneeskunde. Wat ga je doenals ANIOS Verzekeringsgeneeskunde? Als ANIOS start je met een korteen praktijkgerichte opleiding van zes tot acht weken. Dit is eenleer-werktraject, waarbij je in de praktijk onder supervisie vaneen ervaren verzekeringsarts je werkzaamheden verricht. Hij of zijis je persoonlijke vraagbaak en coacht je op waardevollecompetenties en gesprekstechnieken die in je verdere carrière zekervan pas zullen komen. Je ontwikkelt je tot sociaal medischbeoordelaar in een verantwoordelijke positie waarin je trachtcliënten een gezonde (werk)toekomst te bieden. Je houdt zelfstandigspreekuren waarin je een beeld vormt van de aard en ernst van deklachten van de cliënt. Daarbij beoordeel je of en in hoeverrecliënten beperkt zijn in hun functioneren op de arbeidsmarkt enadviseer je hen over de mogelijkheden om op de arbeidsmarkt terugte keren. Waar nodig verricht je lichamelijk onderzoek en/ofoverleg je met betrokken medisch specialist. Je werkt inprofessionele teams en bent (mede) verantwoordelijk voor je eigenresultaat en dat van het team. Vakinhoudelijk en bedrijfskundigdraag je bij aan een constante verbetering van de kwaliteit,resultaten en verdere professionalisering van de organisatie enberoepsgroep. Teamleden hanteren korte communicatielijnen en werkenintensief en op basis van wederzijds respect met elkaar samen.Spreekt het volgende je aan? Als arts ervaring opdoen in de wereldbuiten het ziekenhuis; Multidisciplinair werken in eenmaatschappelijk relevante omgeving; Werk en privé in balans;Coaching op competenties en uitstekende begeleiding; Inhoudelijke(basis)opleiding; Grote variatie aan problematiek; Voldoende tijdvoor de cliënt; Autonomie; Goede werksfeer en laagdrempelig contactmet collega’s; Vrijheid om uw eigen tijd in te delen; Uitstekendearbeidsvoorwaarden. Loopbaanmogelijkheden Mocht deVerzekeringsgeneeskunde goed bevallen dan biedt deze werkgever jevele doorstroommogelijkheden op de langere termijn op diversevlakken. Zo is het mogelijk middels een opleidingsplaats door tegroeien tot HAIO, maar ook naar functies op het gebied van beleid,management, onderzoek, opleider en meer. Hierdoor wordt een grotemate aan continuïteit geboden door de werkgever met veelloopbaanmogelijkheden. Ook is er een uitgebreid en enthousiastANIOS netwerk actief, wat naast werkinhoudelijke kansen ook plezierbiedt. Wij vragen: Jij beschikt over een afgeronde opleidingGeneeskunde; Jij beschikt over een geldige BIG-registratie; Jijbeschikt over de kwaliteiten integriteit, een sterk analytischvermogen, besluitvaardigheid, gedrevenheid en resultaatgerichtheid;Je bent minimaal voor één jaar beschikbaar. Wij bieden: Een functieals ANIOS waarin je de eerste vier maanden in dienst treedt bijTMI, daarna volgt er een vast dienstverband bij de opdrachtgever;Salarisindicatie minimaal € ,- per maand 38 uur per week metuitstekende arbeidsvoorwaarden; Ben jij geïnteresseerd of ken jewellicht iemand die interesse heeft? Informeer naar onzeaantrekkelijke incentive! #tmi

Lees meer…