Verpleegkundige – KwadrantGroep – Leeuwarden

JobID = 27a0.07

VoorWijkzorgcentrum Sint Jozef, afdeling Groepsverzorging binnen, inLeeuwarden zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar eenVerpleegkundige voor gemiddeld24 uur per week

Over de functie
Zorgen doe je samen. Als Verpleegkundige maak je deel uit van eenzelforganiserend zorgteam. Onder regie van de cliënt zorg je samenmet je team voor de best passende oplossingen. Je coördineert hetzorgproces, voert verpleeg- en zorgtaken uit aan de hand van hetzorgleefplan en betrekt mantelzorgers en zorgprofessionals bij hetzorgproces.  Je ondersteunt, begeleid en coacht collega’s engeeft voorlichting.

 

Jouw uitdaging is daarbij cliënten zo lang mogelijk inhun eigen leefomgeving te laten wonen en het welzijn te bevorderenvan de cliënt en zijn of haar  omgeving. Je sluit hierbij aanbij de manier van leven van de cliënt en maakt gebruik van hetbestaande netwerk.

 

Jouwprofiel

 

Over ons
Palet biedt in iedere fase van het leven zorg en ondersteuning. Vanhuishoudelijke hulp tot volledige verzorging, verpleging enspecialistische zorg. Thuis of in één van onze woonzorgcentra. Wetrekken hierbij samen op met mantelzorgers, vrijwilligers enzorgprofessionals, maar ook met lokale netwerkorganisaties. Het inhun kracht brengen van mensen en hun sociale omgeving zodat zijzoveel mogelijk de regie over hun leven kunnen houden, staat bijons voorop. We vinden het belangrijk een actieve bijdrage televeren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Onsaanbod
Wij bieden je een boeiendefunctie in een klein team, met volop ruimte voor eigen initiatief.De functie is ingedeeld in FWG 40. Het salaris is conform de caoVVT. De functie is voor onbepaaldetijd. Daarnaast bieden we uitstekendeopleidingsmogelijkheden, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en demogelijkheid om extra uren te werken binnen de flexpool van deKwadrantGroep.  

Interesse
Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan voor online opdeze vacature via de sollicitatiebuttonen stuur jouw motivatiebrief met je CVmee.

Wil je eerst meer informatie over deze functie? Meerinformatie over deze functie? Neem dan contact op met Jana Egorova,Manager WWZ tel: 058-2131425.

De sollicitatiegesprekken worden (ondervoorbehoud) gehouden op 26 november 2020.

Voor deze functieis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Dezevacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Internekandidaten hebben bij geschiktheid voorrang. Medewerkers van deKwadrantGroep worden beschouwd als interne kandidaat. We verzoekenje in je brief duidelijk te vermelden dat je werkzaam bent bij éénvan de organisaties van deKwadrantGroep

Lees meer…