Basisarts – TMI – Leeuwarden

JobID = 1a0.07

Ben jij als ANIOS op zoek naar een nieuwe baan? Danhebben wij voor jou in het werkveld jeugdgezondheidszorg eeninteressante mogelijkheid in de omgeving van Leeuwarden. Wij zijnop naar een ANIOS die voor minimaal één jaar beschikbaar is. Bijgebleken geschiktheid is er de mogelijkheid om in opleiding te gaantot Jeugdarts. De baan als ANIOS jeugdgezondheidszorg is ook zekergeschikt in aanloop naar een huisartsspecialisatie. Waar kom jijals ANIOS jeugdgezondheidszorg te werken? De organisatie heeft alswerkgebied provincie Friesland en richt zich opinfectieziektenbestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieu-adivesen heeft een daarnaast een advies en informatie functie voor alleFriese gemeenten. Het onderdeel jeugdgezondheidszorg richt zichspecifiek op de doelgroep kinderen van 0-12 jaar. Zij adviseert enondersteunt gezinnen, doet schoolonderzoek en voert hetvaccinatiebeleid uit. Wat ga je doen als ANIOSjeugdgezondheidszorg? Als ANIOS jeugdgezondheidszorg werk jedagelijks met kinderen en hun ouders, leerkrachten en collega’s vanandere geneeskundige disciplines. Je krijgt te maken metuiteenlopende lichamelijke, psychische en sociale problemen vankinderen in de leeftijd 0 – 12 jaar. Jij hebt als ANIOSjeugdgezondheidszorg een adviserende en ondersteunende rol endaarnaast ben je verwijzer naar de huisarts of tweedelijnszorg. Wijvragen: Een afgeronde opleiding Geneeskunde; Een geldigeBIG-registratie; Beschikbaarheid van minimaal 30 uur per week;Iemand die beschikt over een rijbewijs. Wij bieden jou:Salarisindicatie van minimaal € ,00 tot maximaal € ,00; Demogelijkheid van een leaseauto bij een dienstverband op basis vandetachering voor minimaal 24 uur per week; Bij- en nascholingen vanonze TMI Academy . De mogelijkheid om je verder te specialiserentot jeugdarts en/of arts maatschappij en gezondheid; Eenaanstelling voor één jaar, maar bij goed functioneren uitzicht opeen vast contract; Kennismakingsgesprek vindt plaats via skype.#tmi

Lees meer…