Medewerker klantenservice – Tempo-Team – Leeuwarden

JobID = 15o0.07

Als contactspecialist weet jij als geenander hoe belangrijk het is om te luisteren naar de klant. Je helptklanten verder met uiteenlopende vragen over nota’s en stel jedaarnaast brieven op. Word jij enthousiast van het te woord staanvan verschillende mensen en is taal echt jouw ding? Lees snelverder!

Wat bieden wijjou

Wie benjij

Jij haalt energie uit het tewoord staan van verschillende mensen met uiteenlopende vragen. Ditkan het wijzigen van adresgegevens zijn, maar je kan ook te makenkrijgen met lastige situaties waar empathie ontzettend belangrijkis. Verder ben jij:

Wat ga jedoen

Als contactspecialist bijInfomedics behandel jij telefonische vragen over nota’s van deklanten. Je kan hierbij denken aan vragen over openstaandebetalingen of incassokosten. Daarnaast is ook het wijzigen vanNAW-gegevens in het systeem iets waar jij je mee bezighoudt.Klanten kunnen ook bellen met een klacht of bezwaar. Het kan voorkomen dat jij een nota terug moet sturen naar een praktijk metdaarbij een begeleidende brief. Jij weet precies hoe je deze briefopstelt, zowel inhoudelijk alsgrammaticaal.

Waar ga jewerken

Als klantenservicemedewerker Infomedics ga je aan de slag bij Cendris CustomerContact. Medewerkers van Cendris kunnen zichzelf het besteomschrijven als aanpakkers met verantwoordelijkheidsgevoel die openstaan voor nieuwe ideeën. Er heerst een informele werksfeer, waareenieder zichzelf kan zijn! Binnen Cendris is er veel ruimte enflexibiliteit om bij te dragen aan het succes. Daarnaast is er ooknog ruimte om te werken aan je eigen ontwikkeling.

De training voor Infomedics start 7 december enduurt 5 dagen. Tijdens de training leer je alles over Infomedics.jouw werkzaamheden en de systemen waar ze mee werken. Vervolgensontwikkel je jezelf verder in de praktijk. Daarnaast staan ertrainers voor je klaar om samen met jou de gesprekken succesvol telaten verlopen. De afdeling is geopend van maandag tot en metvrijdag van 09:00 – 17:00 uur.

Heb jij interessein de vacature van medewerker klantenservice bij Infomedics? Of hebje nog vragen? Solliciteer dan direct via onderstaande button ofneem contact met ons op via telefoonnummer: 038 426 19 78, of mailons: [email protected]

Uiteraard staat dezevacature open voor iedereen die zich hierinherkent.

Lees meer…