Controller – Yacht – Leeuwarden

JobID = 28b0.07

Bedrijfsomschrijving Dit is ROC Friese Poort Hetopleiden van wendbare vakmensen, die weten wat ze waardevol vindenin het leven. Daar staan we als ROC Friese Poort voor. Vanuitvestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek enUrk bieden wij middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan zo’n jongerenen volwassenen. Voor bedrijven en instellingen verzorgen we eenbreed scala aan opleidingen en trainingen, ook op maat. Onsonderwijs maken we met zo’n bevlogen collega’s. Zij waarderen hetwerken bij ROC Friese Poort met een 7,6. Onder andere vanwege deprettige werksfeer, de ontwikkelingsmogelijkheden en onzemaatschappelijke betrokkenheid. Trots zijn we op de solideonderwijskwaliteit en de positieve beoordelingen van onzestudenten, ouders en het ; Functieomschrijving Wat ga je doen? AlsFinancial Controller draag je zorg voor de financial accounting enmanagementaccounting van ROC Friese Poort. Je stelt financiëlerapportages, bent verantwoordelijk voor de jaarrekening en bentcontroller voor de centrale stafafdelingen. Je opereert alsadviseur en werkt effectief samen met staf managers, CVB en anderefunctionele disciplines door hen te faciliteren en te adviseren bijde begroting en specifieke projecten. Je rapporteert aan de managerFinance & Control Friese Poort en maakt deel uit van hetcontrollersplatform. De kerntaken die tot jouw functie behoren,zijn: Centrale Dienst (stafdiensten en huisvesting) ·Verantwoordelijk voor de begroting en de periodieke financiëlerapportage van de Centrale Stafdiensten en de analyse hiervan; ·Adviseren en ondersteunen (staf)management over beleidsdoelen(financiële) doelmatigheid en rechtmatigheid; · Financieel beheerpersonele voorzieningen inclusief eigenrisicodrager WGA. FriesePoort · Opstellen van (meerjaren-)begroting); · Opstellen enanalyseren geconsolideerde financiële managementinformatie hetCollege van Bestuur en Raad van Toezicht; · Coördinatiejaarrekeningproces en oplevering jaarrekening; · Bijdrage leverenaan doorontwikkeling managementinformatie, uitvoeren projecten enactief participeren controllersplatform. Beleidsvoorbereiding ·Maakt voorstellen financieel beleid en verslaggevingsstandaarden; ·Ontwikkelt financiële instrumenten en modellen op het gebied vanFinance en Control; · Implementeert systemen en procedures. Internecontrole · Signaleren van interne en externe ontwikkelingen enadviseren over de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving;· Uitvoeren van interne (2e lijns) controles de interneinformatievoorziening en compliance centrale diensten.Functie-eisen · Je beschikt over een WO opleiding, richtingbedrijfseconomie of accountancy; · Je bent ervaren en hebt 6 jaarrelevante werkervaring, bij voorkeur in het onderwijs; · Je bentwerkzaam geweest in een grotere organisatie en ervaring metconsolidaties en jaarrekening; · Je begrijpt de basis principes vaninterne controle en past ze toe. Arbeidsvoorwaarden Ons aanbodInteressant en betekenisvol werk waarin je de ruimte krijgt jouwunieke bijdrage te leveren! Of je nu voor de klas staat of achterde schermen werkt, bij ROC Friese Poort draag je eraan bij datstudenten groeien in hun vak én als mens. Want les is bij onszoveel meer! Alle collega’s van ROC Friese Poort zorgen samen voorwaardevol, wendbaar en inspirerend ; We bieden je volopontwikkelingsmogelijkheden, zodat jij het beste uit jezelf kunthalen. Bovendien is er aandacht voor jouw duurzame inzetbaarheid inalle fases van je loopbaan en leven. Zodat werk en privé in balanskunnen #8239; De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO MBO. Desalariëring vindt plaats vanuit schaal 11 (max. € ,00 bruto permaand een fulltime dienstverband). Boven op je salaris bieden weeen goede pensioenregeling, vakantiegeld, eeneindejaarsuitkering van 8,33% en een jaarlijkse periodiek bij goed#8239; Je ontvangt een laptop van de zaak en een simkaart voor jetelefoon om je werk goed en flexibel uit te kunnen voeren. Dearbeidsovereenkomst geldt voor de duur van een jaar met uitzicht opeen contract voor onbepaalde tijd.

Lees meer…