Basisarts – Werkzoeken.nl – Leeuwarden

JobID = 33e0.07

Ben jij als anios op zoek naar een nieuwebaan? Dan hebben wij voor jou in het vakgebied oudergeneeskunde eeninteressante mogelijkheid in de omgeving van Leeuwarden. Heb jeinteresse? Neem dan contact met ons op.

Waar kom jij als anios ouderengeneeskunde tewerken

De organisatie heeft alswerkgebied Friesland en kent 14 verpleeghuislocaties en eenrevalidatiecentrum….

Lees meer…